Print

Nanakusa Gayu

Nanakusa Gayu (δΈƒθ‰γŒγ‚†) or seven weed porridge is a traditional Japanese New Years dish eaten on January 7th.
Course Entree
Cuisine Japanese
Level Beginner
Main Ingredient Rice
Diet Dairy-Free, Gluten-Free, Low Sugar, Pescatarian, Vegetarian
Prep Time 5 minutes
Cook Time 20 minutes
Total Time 25 minutes
Servings 2 serving

Ingredients

 • 1 tablespoon cultured unsalted butter
 • 1 baby turnip (quartered)
 • 1 baby daikon (cut into small pieces)
 • 1 cup Japanese short-grain rice
 • 1 tablespoon sake
 • 3 cups vegetable stock
 • 4 tablespoons extra virgin olive oil
 • 80 grams greens

Instructions

 1. In a saucepan over medium-high heat, melt the butter and saute the turnip and daikon until they become translucent.
 2. Add the rice and stir to allow the butter to soak in.
 3. Add the sake along with 1 cup of vegetable stock and start stirring. Continue cooking until the stock is absorbed and the rice mixture is very thick.
 4. Turn down the heat to medium and continue adding 1/2 cup of vegetable stock at a time, stirring constantly and allowing the liquid to fully absorb between each addition.
 5. Stop adding liquid when the rice is your desired consistency. I went to about 2 3/4 cups.
 6. Add salt to taste.
 7. In a small food processor puree the olive oil and greens to make a pesto.
 8. Serve the nanakusa gayu with a dollop of pesto on top.